Site produced by
Contact us
Welcome to Welshpool
Back to home page
'Where Wales Begins'
Y Trallwng - ar riniog Cymru
Mae gan y Trallwng a'r cyffiniau amrywiaeth diddiwedd o bethau i'w gwneud a llefyd i'w gweld. Yn y safle hwn, cewch fanylion ar lwybrau cerdded, bywyd gwyllt, pysgota a golff, gweithgareddau cefn gwlad, cyfleusterau hamdden, adloniant, llety, safleoedd hanesyddol, pentrefi tlws a thirwedd trawiadol, gerddi, atyniadau cludiant, celf, crefft ac orielau, digwyddiadau a gwyliau, siopa, a llawer iawn rhagor.
Mae'r Safle hefyd yn cynnwys gwybodaeth i'r gymuned, yn cynnwys prosiectau lleol a Newyddlen Partneriaeth y Trallwng.

Mae'r safle hwn wedi ei lunio gan Bartneriaeth y Trallwng, sefydliad cymunedol sydd â'r nod o greu tref farchnad fodern, ffyniannus. Os hoffech ragor o wybodaeth, ewch i'r Adran Hysbysrwydd Cymunedol."
Am Fersiwn Saesneg o'r tudalen hon, cliciwch yma
Powis Castle
How to get here LIght Railway TIC
FIND US
LIGHT RAILWAY
POWIS CASTLE